Omzien naar elkaar


Wijkindeling
De gemeente van de Michaëlkerk is opgedeeld in 5 wijken. In iedere wijk is een wijkouderling actief, samen met een wijkteam. Met elkaar wordt gezorgd voor het "omzien naar elkaar" in de betreffende wijk. Dit betekent bijvoorbeeld het bezoeken van nieuw-ingekomenen, het afleggen van kraambezoeken en het feliciteren van jarige en jubilerende gemeenteleden. Maar ook het meeleven bij ziekte en rouw.Wie doet wat?
De wijkouderlingen zijn de eerst-aangewezenen om het meeleven met elkaar in de gemeente gestalte te geven. Gemeenteleden die prijs stellen op bezoek, te maken hebben met ziekte en/of een ziekenhuisopname, kunnen daarvoor eerst met wijkouderling of een lid van het wijkteam contact opnemen. Waar er concreet aanleiding is om de predikant te hulp te roepen, gebeurt dat. Hij heeft in het bijzonder een taak bij de ingrijpende ‘levensgebeurtenissen’, ernstige ziekte  en crisissituaties. Contact
Wilt u graag eens iemand spreken? Begin dan met een signaaltje aan de wijkouderling of bezoekmedewerker. De ouderlingen hebben zich allemaal in hun wijk samen met hun wijkteams met een folder bekend gemaakt en houden op verschillende manieren contact. Een overzicht van de wijken en de hierbij behorende ouderlingen is te vinden bij Organisatie.
terug