College van Diakenen

III College van Diakenen
Fiscaal RSIN nummer: Diaconie Hervormde Gemeente Leersum RSIN 824108553
Contactadres: College van Diakenen Michaëlkerk, Kerkplein 1, 3956BW Leersum
Telefoon: 0343-460157
Email: diaconiemichaelkerk@pknleersum.nl
Bankrekening: NL70 RABO 0302 1116 97 - Diaconie Michaelkerk Leersum
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X, lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5, lid 2 van de Kerkorde.
Het werkplan van het College van Diakenen kunt u hier vinden.
 
Het College van Diakenen (CvD) is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diakonie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat vooral tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art. 3).
Financiële verantwoording
De jaarrekening en begroting van de Diaconie vindt u hieronder:

Klik op de jaarrekening om die te vergroten

terug