BoekenclubSamen met andere leesliefhebbers/leesliefhebsters bijpraten over een roman. Andere kanten ontdekken in het verhaal dat je thuis al las en waar je zo gaandeweg je ideeën over vormde. Je laten aanspreken door de inzichten van de andere deelnemers in de kring. Dat kan in de boekenclub van de Michaëlkerk, die ongeveer eens per twee maanden op maandagavond bij elkaar komt. Ook meedoen? Meld je aan via
kringenwerkmichaelkerk@gmail.com.
Contactpersoon: Annette Barreveld

 

Lees meer 

BijbelgespreksgroepEens per maand komt een bijbelgespreksgroep bij elkaar, op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. De kring staat onder leiding van ds. Pieter Goedendorp. Er worden bijbelgedeelten opgeslagen die aansluiten bij het jaarthema.
Belangstelling om aan te schuiven? Voel je vrij, want de kring is open voor wie wil!

Gebedskring


Elke dinsdagavond, in de oneven weken, is er van 16.00 tot 17.00 uur een gebedskring in het Michaëlhuis.  Na de opening wordt een lied gezongen, er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en er worden punten voor het (dank)gebed genoemd.
Na de gebeden wordt nog een lied gezongen en worden er kaarten geschreven, als groet en ter bemoediging voor mensen voor wie is gebeden.
Iedereen is van harte welkom zich hierbij aan te sluiten.

Groene Starters


Voor 30++ ers, met of zonder kinderen, die elkaar ongeveer om de 6 weken op zondagmiddag in de natuur treffen. Een fijne gelegenheid om elkaar op een andere manier te ontmoeten en beter te leren kennen. Ook kinderen zijn welkom: zij hebben volop de gelegenheid lekker te spelen/te ravotten.
Er is een appgroep waarin informatie over data en verdere details gedeeld wordt. Wil je hieraan toegevoegd worden? Stuur een mail naar contactpersoon Dewi Veer.

Huiskringen voor iedereen tussen 25 en 45 jaar

Bij een aantal leeftijdsgenoten is het idee ontstaan om huiskringen voor mensen tussen de 25 en 45 jaar op te zetten in de Michaëlkerk. Het idee is om regelmatig in een vast groepje mensen samen te komen en aan de hand van een podcastserie/boek/thema’s samen te praten over het leven en geloof. Natuurlijk is er ook alle tijd en ruimte voor gezelligheid en contact. De vorm, inhoud en frequentie van de huiskringen is eigenlijk nog open en willen we met elkaar bedenken. Zoals het er nu uitziet, kunnen er in ieder geval 2 groepen starten binnenkort. Er is inmiddels dus al een groepje enthousiastelingen bij elkaar, maar natuurlijk is er altijd plek voor meer mensen! Dus ben jij tussen de 25 en 45 jaar en vind je het leuk om met ons mee te doen? Aanmelden mag bij Gerlise van der Maas (E-mail: gerlise.vos@hotmail.com)
 

Open ochtenden


Iedere vrijdagochtend, als er markt is op het Kerkplein, is ook het Michaëlhuis open. Van 10.30 - 12.00 uur is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken en anderen te ontmoeten.

Ook de Boekspot is op deze ochtenden bereikbaar: een soort openbare boekenkast, voor iedereen toegankelijk. Je  zoekt een boek uit, neemt het mee naar huis en als je het uit hebt zet je het weer terug - voor de volgende liefhebber. Wie thuis boeken over heeft kan deze in de boekspot een tweede leven gunnen. De boeken moeten er dan wel netjes uit zien. Er is intussen een verzameling prachtige, mooie, spannende, ontroerende en uitdagende boeken: leuk om eens een kijkje te nemen.
De Boekspot is op vrijdagochtend altijd bereikbaar en verder bijvoorbeeld ook op zondagmorgen na kerktijd.
 

Verjaardag in de kerk


Ongeveer drie keer per jaar worden onze oudere gemeenteleden, die in de periode daarvoor jarig waren, uitgenodigd om met elkaar een verjaardagsfeestje in het Michaëlhuis te vieren. Er wordt voor koffie met gebak gezorgd, daarna is er een hapje en een drankje, en tussendoor is er volop gelegenheid met andere jarigen herinneringen op te halen of bij te praten.