Wie zijn wij?

De Michaëlkerk is een eigentijdse, open en gastvrije gemeente. We zijn ons bewust van onze (hervormde) historie en tradities en nemen onze plek in tussen de mensen in het dorp. Dat alles met een open oog en oor voor het leven van vandaag en de wereld om ons heen.
De Michaëlkerk is als protestantse gemeente in Leersum een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door de bijbelse boodschap van "geloof, hoop en liefde".

De gemeente is divers samengesteld, zowel qua leeftijd, achtergrond als geloofsbeleving. Deze diversiteit en pluriformiteit worden als waardevol ervaren en bieden ruimte voor verschil in opvattingen. Ook is er ruimte voor alle vragen en vreugden die mensen op hun geloofs- en levensweg tegenkomen. Door een open en uitnodigende houding willen we die ruimte in alle onderdelen van het gemeenteleven vorm geven: in vieringen en vergaderingen, pastorale aandacht en diaconale betrokkenheid, kringenwerk en overige activiteiten.
 

Seniorenpastor


Yolanda van der Stelt is sinds juli 2022 in onze gemeente werkzaam in de functie van pastoraal medewerker. Als seniorenpastor richt zij zich met name op de 80+ leden van onze gemeente.
email: y.vdstelt@pknleersum.nlds. Aafke Rijken-Hoevens is sinds 1 december 2023 tevens bijstand in het pastoraat.
 

Omzien naar elkaar


Pastoraat, het omzien naar elkaar, is een belangrijke kern van ons gemeenteleven. We proberen elkaar op onze levensweg tot hulp en steun te zijn. Dat kan heel spontaan en ongedwongen door bij de koffie na de kerkdienst naar iemands gezondheid te informeren, door een bezoekje of een telefoontje. Zo is pastoraat een opdracht voor alle gemeenteleden.
Daarnaast is er ook georganiseerd pastoraat. Ouderlingen en predikant zijn verantwoordelijk voor het georganiseerde pastoraat en het bezoekwerk in de gemeente.
Lees meer 

Het gebouwDe gemeente kerkt in het van oorsprong Romaanse kerkgebouw uit de 13e eeuw langs de Rijksstraatweg, middenin het centrum van Leersum. Het kerkgebouw is in de vorige eeuwen tweemaal naar het noorden vergroot. Sinds 2004 is aan de zijde van het Kerkplein het nieuwe Michaëlhuis in gebruik als ontmoetingscentrum van de gemeente.

In de jaren hierna ontstond in toenemende mate behoefte aan meer ruimte en flexibiliteit voor het hedendaags vieren van de liturgie.  In 2017 heeft dit geleid tot een vernieuwing van het liturgisch centrum en andere aanpassingen in het historische kerkgebouw. 
 
Lees meer