Het gebouwDe gemeente kerkt in het van oorsprong Romaanse kerkgebouw uit de 13e eeuw langs de Rijksstraatweg, middenin het centrum van Leersum. Het kerkgebouw is in de vorige eeuwen tweemaal naar het noorden vergroot. Sinds 2004 is aan de zijde van het Kerkplein het nieuwe Michaëlhuis in gebruik als ontmoetingscentrum van de gemeente.
Om meer ruimte te creëren kreeg de kansel een andere plaats. Er is een nieuw liturgisch centrum gekomen met een flexibel podium en nieuw meubilair. De witte aandachtswand verbeeldt een horizon van stilte,  omdat er juist geen einde is maar elke dag weer een nieuw begin, een belofte van Gods toekomst. Deze wand wordt ook heel praktisch gebruikt voor de beeld projectie.  Een nieuw doopvont markeert nu de ingang van de kerk, als teken dat hier  een plek is waar door de eeuwen heen mensen gedoopt zijn én waar dit nog steeds gebeurt.Om te benadrukken dat een kerk een ruimte is om te vieren, is ook gekozen voor een andere kleurstelling. Het ronde tongewelf is lichtblauw geworden, met daarlangs een bies die goudgeel geschilderd is. De wanden zijn wit en de vloer heeft antraciet tegels gekregen. Door deze kleuren wordt de verbinding tussen hemel (lichtblauw) en aarde (antraciet) en de zon die altijd weer opkomt (goudgeel) verbeeld.Bijzonder is dat een middeleeuwse nis in het koor van de kerk, jarenlang verstopt achter een lambrisering, weer zichtbaar is gemaakt. Hier is ook een piscina te zien: een wasbekken waarlangs in vroeger  tijden wij-, doop- en reinigingswater naar buiten liep. Een vanuit historisch oogpunt uniek element, waarschijnlijk stammend uit eind 13e eeuw. 
Eén van de twee oude kerkramen, die eveneens hersteld zijn en herinneren aan de allereerste jaren dat hier een kapel heeft gestaan, is de plek geworden waar overleden gemeenteleden worden herdacht: een gedachtenissteen met naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene wordt in de nis gelegd. Ook doopstenen krijgen hier een plek, met de naam van het gedoopte kindje en de datum waarop de doop heeft plaatsgevonden.

Mede dankzij een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie is de sfeervolle Michaëlkerk met al deze aanpassingen een op de toekomst gericht kerkgebouw,  dat rust en ruimte biedt om op eigentijdse wijze onze vieringen te kunnen houden en daarnaast voor vele andere doeleinden geschikt is.
 
terug