Wie zijn wij?

De Michaëlkerk is een eigentijdse, open en gastvrije gemeente. We zijn ons bewust van onze (hervormde) historie en tradities en nemen onze plek in tussen de mensen in het dorp. Dat alles met een open oog en oor voor het leven van vandaag en de wereld om ons heen.
De Michaëlkerk is als protestantse gemeente in Leersum een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door de bijbelse boodschap van "geloof, hoop en liefde".

De gemeente is divers samengesteld, zowel qua leeftijd, achtergrond als geloofsbeleving. Deze diversiteit en pluriformiteit worden als waardevol ervaren en bieden ruimte voor verschil in opvattingen. Ook is er ruimte voor alle vragen en vreugden die mensen op hun geloofs- en levensweg tegenkomen. Door een open en uitnodigende houding willen we die ruimte in alle onderdelen van het gemeenteleven vorm geven: in vieringen en vergaderingen, pastorale aandacht en diaconale betrokkenheid, kringenwerk en overige activiteiten.
 
terug