Ouderlingen-kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters houden zich voornamelijk bezig met de financiële kant van de gemeente. Zij zorgen voor een verantwoord beheer van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, zorgen voor het salaris van de predikant en de seniorenpastor en hebben het beheer over de pastorie en het kerkgebouw. 
terug