Kindernevendienst

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag kindernevendienst, meestal in twee groepen.
Na het begin van de dienst in de kerk te hebben meegemaakt gaan zij naar hun eigen ruimte. Hier luisteren ze naar een bijbelverhaal op eigen niveau en meestal wordt er ook een creatieve verwerking gedaan. Voor kinderen jonger dan 4 jaar is er oppas aanwezig in de kelder van het Michaëlhuis.In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. We kijken naar wat komen gaat en vragen ons af: Is het al zover? Het thema van deze periode is: “Weet jij hoe laat het is?” Met de kinderen kijken we of de tijd van kerst al gekomen is. Dat doen we niet alleen door op de klok en de kalender te kijken, maar ook door te luisteren naar verhalen. Wie de verhalen uit de Bijbel hoort, weet hoe laat het is: God komt naar de mensen toe.

 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: Zondag 3 december – Marcus 13:24-37- ‘Hij komt!’

Iemand gaat op reis en laat het beheer van zijn huis over aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook wachten op de komst van de Heer.

Zondag 10 december – Johannes 1:19-28 – ‘Maak plaats!’

Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

 

 


 

Jongeren

Na het verlaten van de basisschool en de kindernevendienst kunnen onze tieners (tot ca. 16 jaar) terecht bij JoZ! (Jeugd op Zondag).
Iedere eerste zondag van de maand gaan zij met elkaar in gesprek over vragen die met geloof en actualiteit te maken hebben. De jongeren maken de start van de kerkdienst mee en gaan, op het moment dat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, naar hun eigen ruimte. Deze activiteit wordt begeleid door Daniël Reincke en Fredy van der Weiden.

Ook is er voor deze leeftijdscategorie een catechesegroep, onder leiding van ds. Pieter Goedendorp en Niels Duifhuizen. Maandelijks komen ze op maandagavond 19.00 - 19.45 uur bij elkaar in het Michaëlhuis. In het seizoen 2022-2023 wordt verkend waarom mensen bij een kerk willen horen, wat ze er zoeken en vinden. Met het oog hierop worden ook enkele gemeenteleden uitgenodigd om hierover te vertellen.Hiernaast worden er voor de 10 - 16 jarigen activiteiten georganiseerd die gericht zijn op gezelligheid en verbinding.
Ook is er een 16+ club "Tafel van de Michaël", die eens per 2 maanden op zondag met elkaar luncht, met als doel: gezellig met elkaar eten en in gesprek zijn over het geloof, het leven, relaties en alles wat actueel en relevant is.

Club MK2023