Michaëlkerk en -huis


Kerkplein 1
3956 BW Leersum
kaart en route

beluister hier onze kerkklok.

Predikant


ds. Pieter Goedendorp

 

Seniorenpastor


Mevr. Yolanda van der Stelt
email: y.vdstelt@pknleersum.nl

Scriba

Mevr. Marian Clarijs
Bijenlaan 11,
3956 GW Leersum
tel. 06-20160308
email: m.clarijs@pknleersum.nl

Koster-beheerder


Kosters:
Anne en Henk Boeve                      
Dreef 31                                           
3956 EP Leersum                            
tel. 06 25083172

Betty en Reinier Bijkerk
Peisenlaan 10
3956 VH Leersum

Beheerder:
Lia van de Lagemaat
Boerenbuurt 20
3956 RM Leersum
tel. 06 16650118
 

Verhuur kerk en Michaëlhuis

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Henk Boeve
tel.: 06 25083172
email: 
kostermichaelkerk@pknleersum.nl

Voor een lijst met verhuurtarieven kunt u hier klikken.

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Irene Hogendoorn
e-mail: 
i.hogendoorn@pknleersum.nl
Penningmeester: 
financien.cvk.mk@pknleersum.nl

Bankrekeningnummer: NL62RABO0373724128
t.n.v. Herv. Gem. Leersum
 

Diaconie

Voorzitter: Dhr. Arco van den Ham
e-mail diaconie, klik hier

Bankrekeningnummer: 
NL70 RABO 0302 1116 97 tnv Diaconie Michaelkerk Leersum

Ledenadministratie

Mevr. Lia van de Lagemaat
tel.: 0343 453476
Mail: 
ledenadministratiemichaelkerk@pknleersum.nl

Beamerteam

Contact via beamerteam@pknleersum.nl
 
Lees meer 

Vervoer

Wilt u gehaald worden voor een kerkdienst?
Contactpersoon:
Gerlise van der Maas 
Tel.: 06 - 20209056

Kerktelefoon

Contactpersoon: Dhr. Joop de Fluiter
tel.: 06 19756785

Kerkomroep vindt u hier