Kindernevendienst

Vanaf zondag 18 februari gaan we in de kindernevendienst weer werken aan het project voor de veertigdagentijd en Pasen. Het thema dit jaar is ‘Wat goed dat jij er bent!’. Het is goed dat mensen er voor elkaar zijn. Op fijne dagen, maar juist ook op minder fijne dagen. Jezus heeft laten zien hoe bijzonder het is als mensen er echt voor elkaar zijn. En hoe goed het is dat God er is voor ons allemaal. In zeven zondagen tot en met Pasen behandelen we verhalen die over dit thema gaan. Op de zondag van Palmpasen, op 24 maart, willen we weer palmpaasstokken gaan versieren. Heb je thuis nog een palmpaasstok liggen, wil je die dan de komende zondagen meenemen naar de kerk? Dan kunnen we inschatten of er voldoende zijn.

Groeten van de leiding van de KND.

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: Zondag 11 februari – Marcus 1:40-45- ‘Wat een verschil!’

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuint het overal rond.

Zondag 8 januari – Marcus 1:12-15- ‘Wie heb je nodig?’


page8image3076506448 page8image3076506752

Jezus wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de Satan (de ‘tegenstander’ van God) op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen.

terug