zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Mevr. Anne Stelma-Ribberink

Klik hier voor de liturgie.


Op deze zondag verwelkomen we een ‘oude bekende’. Anne Stelma-Ribberink, onze oud seniorenpastor gaat voor in deze dienst. Ook is deze zondag het moment dat een aantal kinderen de kindernevendienst gaan verlaten, omdat ze aan het eind van het schooljaar ook afscheid van de basisschool gaan nemen. Zij springen van de kindernevendienst de kerk in, waar wij ze met open armen verwelkomen. Ook springen er een aantal kinderen over van de jongste kindernevendienstgroep naar de oudsten. Er is ook JoZ! voor de tieners. Lector en ouderling is Marian Clarijs, diaken is Gerlise van der Maas en namens het CvK is Reinier Bijkerk aanwezig. Het orgel wordt bespeeld door Frank Firet.

 


Kindernevendienst

Handelingen 8:(1b)4-25- ‘Dat wil ik ook’

De apostelen vertellen in de stad Samaria over de Messias. In Samaria woont ook een zekere Simon, een tovenaar waar iedereen respect voor heeft. Als Simon hoort vertellen over Jezus, wil hij ook gedoopt worden. Als hij ziet dat Johannes en Petrus mensen de handen opleggen zodat ze de Heilige Geest ontvangen, wil Simon dat ook kunnen. Hij wil er zelfs voor betalen! Maar zo werkt het 

terug