zondag 16 juni 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s):  ds. Mieke Groen uit Wageningen

Klik hier om de liturgie te openen.

 

Zondag 16 juni gaat ds. Mieke Groen uit Wageningen voor in de dienst. Zij is predikant in de PG van De Glind en Achterveld. Namens de kerkenraad zijn Liesbeth van de Waerdt (ouderling en lector), Prisca van der Roest (diaken) en Lia van de Lagemaat (CvK) aanwezig. Wim ter Haar begeleidt de samenzang op het orgel.

Kindernevendienst

Handelingen 6:8-7:7.44-60- ‘Hoe durf je?’

Stefanus vertelt over Jezus en doet bijzondere dingen. Mensen vinden het heel bijzonder, maar er is ook weerstand tegen hem. Uiteindelijk moet Stefanus voor de joodse rechtbank verschijnen, waar hij vertelt wat God voor mensen heeft gedaan.

terug