zondag 26 mei 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Ds. W. Scheltens

Klik hier om de liturgie te openen.


Op deze zondag ‘Trinitatis’ gaat ds. Scheltens uit Lunteren voor in de dienst. Lector is Jaqueline Post en achter het orgel zit Wim ter Haar. Namens de kerkenraad zijn Marian Clarijs, Jos Versluis en Irene Hogendoorn aanwezig.

Kindernevendienst:
 

Handelingen 4:32-37 - ‘De kracht van samen’

Na de hemelvaart van Jezus en de komst van de Heilige Geest, vertellen Jezus’ volgelingen zijn boodschap verder. Veel mensen komen tot geloof. Ze delen hun bezittingen met elkaar. Dat is de kracht van samen!

terug