zondag 28 april 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk-doopdienst
Voorganger(s): Ds. Mevr. M. Hazeleger, Beilen

Zie hier de liturgie


In deze dienst worden Miley Balfoort (dochter van Dariëlle en Marko Balfoort – van Bemmel) en Mees van Wijk (zoon van Jeannine en Hans van Wijk – van de Waerdt) gedoopt. Ds. Magda Hazeleger uit Naaldwijk gaat voor in deze dienst, waarin het thema ‘De Goede Herder’ centraal staat. Organist is Frank Firet en de lector is Marian Clarijs.

In beide diensten is er oppas voor de kleinsten en kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het beamerteam zorgt, samen met de koster, voor alle techniek in de dienst. De diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl


Kindernevendienst

Johannes 10:11-16- ‘Een herder van goud’

Jezus is de goede herder: een herder die alles over heeft voor zijn schapen. Een ingehuurde herder slaat op de vlucht zodra er gevaar dreigt. Maar een goede herder blijft altijd voor zijn schapen zorgen.

terug