zondag 7 april 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Ds. Mevr. M. Hofma

Klik hier om de liturgie te openen.

 

Op deze zondag na Pasen, ‘beloken Pasen, verwelkomen we ds. Mendie Hofma uit Bunnik in ons midden.
Namens de kerkenraad zijn: Teunis Reedijk, Gerlise van der Maas, Prisca van der Roest en Reinier Bijkerk aanwezig. Lector is Chiel van der Weiden, en het orgel wordt bespeeld door Gerard Rosier.

 

Kindernevendienst

Johannes 20:(19) 24-31- ‘De groeten!’

Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hij wenst hun vrede. Tomas is er niet bij. Als hij het hoort, kan hij het niet geloven. Maar een week later verschijnt Jezus nog eens. Tomas ziet het en hij gelooft.

terug