zondag 17 maart 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Ds. A. Drost

Klik hier voor de liturgie


We verwelkomen op deze 5e zondag in de veertigdagentijd ds. Drost uit Utrecht. Ouderling van dienst, en tevens lector is Marian Clarijs. Wim ter Haar zorgt voor de muzikale begeleiding achter het orgel.

Kindernevendienst

In het project ‘Wat goed dat jij er bent!’ staan de komende weken de volgende verhalen centraal:

Zondag 17 maart – Johannes 12:20-33 - ‘Een boodschap voor jou’

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Er klinkt een stem uit de hemel: God zegt dat Hij zijn grootheid zal tonen. Jezus zegt dat die boodschap geklonken heeft voor de mensen die erbij staan.

 

terug