zondag 10 maart 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Ds. Mevr. T. Verhoeven

Klik hier voor de liturgie

 

vierde zondag in de veertigdagentijd

Op zondag 10 maart gaat onze Classispredikant Trinette Verhoeven voor in de dienst waarin er ambtsdragers afscheid zullen nemen en (her)bevestigd zullen worden.

Afscheid nemen we van:
o ouderling: Coby Gerestein
o diaken: Anneke Kievith
o kerkrentmeesters: René Doornenbal, Roland van Barneveld en Gijsbert Meijers.

Herbevestigd worden:
o Ouderling: Liesbeth van de Waerdt
o Diakenen: Arco van den Ham, Prisca van der Roest, Lia Reincke, JosVersluis en Gerriëtte Jorritsma,
o Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat.
o Reinier Bijkerk maakt de overstap van de diaconie naar de kerkrentmeesters.

Nieuwe ambtsdragers
o Gerlise van der Maas(diaken)
o Irene Hogendoorn(kerkrentmeester) en Kees Gerestein(kerkrentmeester)

In deze dienst zullen Gerlise van der Maas en Irene Hogendoorn ook belijdenis afleggen van hun geloof. Een feestelijke dienst, waarin we als kerkenraad heel dankbaar zijn voor de nieuwe ambtsdragers, de ambtsdragers die een nieuw termijn in willen gaan en de ambtsdragers die de afgelopen jaren hun inzet hebben getoond voor de kerkenraad.

Frank Firet bespeelt het orgel in deze dienst en lector is Marjolein Veldhuizen

 

Kindernevendienst

In het project ‘Wat goed dat jij er bent!’ staan de komende weken de volgende verhalen centraal:

Zondag 10 maart – Johannes 6:4-15- ‘Geef maar door’

Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Hij vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg te zijn voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

terug