zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): ds. R. Gorter, Woerden

Wilt u de liturgie inzien? Klik dan hier

 

Zondag 25 februari – tweede zondag veertigdagentijd

Voorganger in deze dienst is dhr. Rik Gorter uit Woerden. Namens de kerkenraad zijn Martin van Herk, Jos Versluis en René Doornenbal aanwezig. Jaqueline Post verzorgt de lezing en Frank Firet bespeelt het orgel.

 

Kindernevendienst: project veertigdagentijd: “Wat goed dat jij er bent!”

Zondag 25 februari – Marcus 9:2-10- ‘Een vleugje hemel’

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’

terug