zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Mevr. Yolanda van der Stelt

Klik hier voor de liturgie


Zondag 18 februari – zangdienst - eerste zondag veertigdagentijd

Tijdens een vergadering van de liturgiecommissie hoorde ik dat er in het verleden in Leersum zangdiensten werden georganiseerd. Misschien weet u daar (nog) van. Mede door de coronaperiode is dat alweer een tijd geleden. Al pratende leek het ons mooi toch weer eens een zangdienst te houden. Ook In het pastoraat hoor ik met regelmaat dat mensen graag zouden ‘zingen’. Door een eerdere poging is duidelijk dat het niet meevalt om een ‘zanguur’ buiten de zondagse erediensten te houden. Dit alles bij elkaar voegend en brainstormend werd besloten om weer een keer een zangdienst te houden maar dan in een zondagochtend dienst. Het begin van de 40 dagen leek ons daar een mooi en waardevol moment voor.
Wanneer u bij de ‘liturgie voor 18 februari’ kijkt, hebt u al een inkijkje in de dienst en de liederen die we gaan zingen onder begeleiding van Frank Firet. Aansluitend bij het jaarthema van de PKN: ‘Zing je, zingt u mee?
Ouderling van dienst is Martin van Herk, diaken Gerriëtte Jorritsma en Gijsbert Meijers is namens de kerkrentmeesters aanwezig. Ook in deze dienst is er oppas en start de kindernevendienst hun 40-dagen-tijd project.

 


Vanaf zondag 18 februari gaan we in de kindernevendienst weer werken aan het project voor de veertigdagentijd en Pasen. Het thema dit jaar is ‘Wat goed dat jij er bent!’. Het is goed dat mensen er voor elkaar zijn. Op fijne dagen, maar juist ook op minder fijne dagen. Jezus heeft laten zien hoe bijzonder het is als mensen er echt voor elkaar zijn. En hoe goed het is dat God er is voor ons allemaal. In zeven zondagen tot en met Pasen behandelen we verhalen die over dit thema gaan. Op de zondag van Palmpasen, op 24 maart, willen we weer palmpaasstokken gaan versieren. Heb je thuis nog een palmpaasstok liggen, wil je die dan de komende zondagen meenemen naar de kerk? Dan kunnen we inschatten of er voldoende zijn.

De volgende verhalen staan de komende weken centraal:

 Zondag 11 februari – Marcus 1:40-45- ‘Wat een verschil!’
Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuint het overal rond.

Zondag 18 februari – Marcus 1:12-15- ‘Wie heb je nodig?’
Jezus wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de Satan (de ‘tegenstander’ van God) op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen.

 


 

terug