zondag 11 februari 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): ds. J. Stelwagen, Leersum

Doopdienst

terug