zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): Ds. R. de Reuver, Houten

klik hier om de liturgie in te zien.


In deze dienst gaat ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, voor. Namens de kerkenraad zijn Coby Gerestein, Prisca van de Roest en Lia van de Lagemaat aanwezig. Lector is Carine Roos en Gerard Rosier laat het orgel klinken.

Kindernevendienst
Zondag 4 februari – Marcus 1:29-39- ‘Laten we verdergaan’

Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. ’s Avonds komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal genezen worden. De volgende dag probeert Jezus rust te zoeken, iedereen gaat naar hem op zoek.

terug