zondag 17 december 2023 om 10.00 uur

Michaelkerk
Voorganger(s): Mw. Yolanda van der Stelt

Klik hier om de liturgie te openen.


Zondag 17 december – Derde adventszondag

Op deze zondag gaat Yolanda van der Stelt voor in de dienst waarin er drie kaarsen aangestoken worden op de adventskrans. Kerst komt steeds dichterbij. Dat zien we ook op de speciale klok voorin de kerk. De klokkenmaker telt met ons af naar Kerst. Ouderling van dienst en lector is Marian Clarijs, namens de diaconie is Lia Reincke aanwezig en namens de kerkrentmeesters Lia van de Lagemaat. Wim ter Haar bespeelt het orgel.
 

Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: Zondag 17 december – Jesaja 65:17-25- ‘Een tijd om te juichen’

Jesaja vertelt over een tijd die komt: Jeruzalem wordt een vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen strijd meer zijn. Zelfs een wolf en een lam zullen samen in de wei liggen.

terug