zondag 10 december 2023 om 10.00 uur

Michaelkerk
Voorganger(s): Mw. ds. A. de Hoog, Zeist

Voor de liturgie: klik hier


In deze dienst mogen we ds. A. de Hoog uit Zeist verwelkomen. Ouderling van dienst is Martin van Herk, diaken Arco van den Ham en kerkrentmeester René Doornenbal. Frank Firet bespeelt het orgel en Carine Roos is de lector.

kindernevendienst


Zondag 10 december – Johannes 1:19-28 – ‘Maak plaats!’


Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.

terug