zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Michaelkerk
Voorganger(s): Mw. Yolanda van der Stelt


We komen bij elkaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen we in onze gemeente, de namen van onze overleden gemeenteleden van de afgelopen twaalf maanden. Hun nabestaanden zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze zondag in ons midden te zijn. De dienst werd voorbereid door de werkgroep liturgie van onze gemeente. Yolanda van der Stelt gaat voor.

Fluitiste Marieke van Duren en harpiste Saskia van Hattem werken mee aan de dienst. De samenzang wordt begeleid door Frank Firet. Na de dienst worden, naast de kaarsen die werden ontstoken, ook de gedachtenisstenen die we in de loop van het jaar bewaarden aan de nabestaanden overhandigd.

 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “hospice De Wingerd” (collecte 1 via de collecte-app)

Hospice de Wingerd te Amerongen is een zorgvoorziening waar in een rustige en huiselijke sfeer zorg gegeven wordt aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting. Er is veel persoonlijke zorg en aandacht voor de zorgvrager en diens naasten. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

Uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen.

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor Beeld en Geluid.

terug