zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Michaelkerk
Voorganger(s): ds. A. Plaisier, Amersfoort

Om de liturgie in te zien: klik hier


Voorganger op deze zondag is onze oud-predikant, en inmiddels emeritus, ds. Arjan Plaisier uit Amersfoort. Ouderling van dienst is Martin van Herk. Namens de diaconie is Jos Versluis aanwezig en namens het CvK René Doornenbal. Ina Wolff is de lector en achter het orgel zit Wim ter Haar.
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Schuldhulpmaatje”. (collecte 1 via de collecte-app)

In heel veel huishoudens krijgen mensen de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt. Problematische schuld komt héél veel voor, maar meestal in het verborgene. Schuld kan iedereen overkomen. Door scheiding, ontslag, invaliditeit, oplichting, onverwacht toeslagen terug moeten betalen, een serie tegenvallers, even niet opgelet enz.

Kom ermee voor de dag, zeggen wij van Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug. Want een maatje kan uitkomst bieden: gewoon stapje voor stapje helpen om de zaken weer in beeld en op orde te krijgen, terug naar een gezonde balans tussen uitgaven en inkomsten. Als dat onmogelijk is begeleiden wij de weg naar de schuldsanering in samenwerking met professionele hulpverleners.

Op de Utrechtse Heuvelrug komen minstens 50 hulpvragen per jaar binnen, daarvoor hebben wij ongeveer 25 maatjes nodig.
Financieel dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse diaconieën die deel uitmaken van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen voor onze ondersteuning.

Helpt u ook mee bij dit mooie werk?

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor Orgel en Muziek.

 

terug