zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): ds. Pieter Goedendorp

Voor de liturgie: klik hier


Viering Heilig Avondmaal - Derde zondag van de veertigdagentijd

De zondag ná de Biddag voor gewas en arbeid.
Een bijzondere dienst. We komen als gemeente als altijd bij elkaar rond de open Bijbel, maar dit keer staat ook de Avondmaalstafel gedekt: we vieren de Maaltijd van de Heer. We doen wat Jezus z’n discipelen leerde, maken zijn Tafel klaar, breken het brood, vullen de bekers en prijzen de Heer. Wat dat betreft past de Schriftlezing die we vandaag net als de kinderen opslaan: Johannes 4: 5- 26, Jezus’ ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in de eredienst. Frank Firet begeleidt de samenzang. Marjon van den Ham leest uit de Schriften. Ida Hogendoorn is dienstdoend ouderling, Gijsbert Meijers ouderling- kerkrentmeester en in deze avondmaalsdienst hebben vijf diakenen een aandeel in de liturgie: Anneke Kievit, Lia Reincke, Jos Versluis, Arco van den Ham en Gerriëtte Jorritsma. Er is nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis.

terug