woensdag 8 maart 2023 om 19.30 uur

Michaëlkerk-Biddag
Voorganger(s): ds. E. Schuddebeurs, Houten

Biddag voor gewas en arbeid

Wilt u de liturgie inzien? Klik hier

 

Naar goede gewoonte komen we ook op de avond van de Biddag voor gewas en arbeid bij elkaar. De avonddienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. E. Schuddebeurs uit Houten. Wim ter Haar begeleidt de samenzang. Liesbeth van de Waerdt is lector en vertegenwoordigt als ouderling de kerkenraad, Reinier Bijkerk is als diaken aanwezig en Lia van de Lagemaat is ouderling – kerkrentmeester.

terug