zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

Michaëlkerk
Voorganger(s): ds. J. Knoop, Maarn

Wilt u de liturgie zien? Klik dan hier
 

We verwelkomen ds. J. Knoop uit Maarn in ons midden als gastvoorganger. Gerard Rosier bespeelt op deze eerste zondag van de maand het orgel. Mirjam van ’t Veld leest uit de Schriften en Marian Clarijs is ouderling van dienst, Prisca van der Roest is als diaken en René Doornenbal is als ouderling-kerkrentmeester namens de kerkenraad aanwezig. In de kindernevendienst horen de kinderen de geschiedenis van ‘de verheerlijking op de berg.’ Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg in Galilea op. Er gebeurt iets wonderlijks. De discipelen zien hoe het gezicht van de Heer gaat stralen en zijn kleren wit als het licht worden. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel. Petrus wil het moment vasthouden, maar dat zal niet gaan. Hij zal het met de wondermooie herinnering eraan moeten doen. Mensen kunnen veranderen, dat is één van de boodschappen die de kinderen in de
nevendienst horen. Er is op deze eerste zondag van de maand JoZ! voor de tieners, nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis.

terug