zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur

Michaelkerk
Voorganger(s): ds. Pieter Goedendorp

Voor de liturgie: klik hier

In deze dienst staan we stil bij de keren dat we in de afgelopen jaren het sacrament van de doop konden vieren. De doopouders van de jaren 2020 tot en met 2022 werden in het bijzonder voor de dienst uitgenodigd voor deze ‘doopreünie.’

terug