Jongeren

Na het verlaten van de basisschool en de kindernevendienst kunnen onze tieners (tot ca. 16 jaar) terecht bij JoZ! (Jeugd op Zondag).
Iedere eerste zondag van de maand gaan zij met elkaar in gesprek over vragen die met geloof en actualiteit te maken hebben. De jongeren maken de start van de kerkdienst mee en gaan, op het moment dat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, naar hun eigen ruimte. Deze activiteit wordt begeleid door Daniël Reincke en Fredy van der Weiden.

Ook is er voor deze leeftijdscategorie een catechesegroep, onder leiding van ds. Pieter Goedendorp en Niels Duifhuizen. Maandelijks komen ze op maandagavond 19.00 - 19.45 uur bij elkaar in het Michaëlhuis. In het seizoen 2022-2023 wordt verkend waarom mensen bij een kerk willen horen, wat ze er zoeken en vinden. Met het oog hierop worden ook enkele gemeenteleden uitgenodigd om hierover te vertellen.Hiernaast worden er voor de 10 - 16 jarigen activiteiten georganiseerd die gericht zijn op gezelligheid en verbinding.
Ook is er een 16+ club "Tafel van de Michaël", die eens per 2 maanden op zondag met elkaar luncht, met als doel: gezellig met elkaar eten en in gesprek zijn over het geloof, het leven, relaties en alles wat actueel en relevant is.
terug