Diakenen

De diaconie ontfermt zich meer over mensen die in een moeilijke situatie terechtgekomen zijn: bijvoorbeeld door schulden of als vluchteling. Ze helpen mee in projecten waar hulpbehoevenden geholpen worden, maar staan ook klaar om in individuele gevallen te helpen. Om dit mogelijk te maken, zorgt zij voor het inzamelen van diaconale collecten.
terug