Onze predikant


De breedte van het predikantenwerk bevalt hem wel. "Optrekken met mensen in al hun levensomstandigheden is voor mij één van de boeiendste dimensies van het predikantschap," vertelt ds. Goedendorp. "Het fascineert me hoe mensen onderweg door het leven op zoek zijn naar zin en zegen. Daar een bijdrage aan te mogen leveren, is geweldig mooi."
 
Voor Pieter Goedendorp naar Leersum kwam, was hij predikant in Soest (2002-2011), Hurdegaryp (1995-2002) en Deurne/Helenaveen (1990-1995). Voor die tijd was hij als onderzoeksassistent verbonden aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen, de plaats waar hij ook studeerde.
 
Naast het gemeentewerk is Ds. Goedendorp steeds actief geweest in het regionale en landelijke kerkenwerk. Na z`n verhuizing naar Soest werd hij lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël waarvan hij enkele jaren voorzitter was. In 2009 werd hij door het moderamen van de synode benoemd als lid van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en christenen in Nederland, waarvan hij sinds het najaar van 2011 tot zijn vertrek eind 2016 voorzitter was.

De transitie van de samenleving is ds. Goedendorp intussen gaan boeien. ‘We leven niet zozeer in een tijdperk van verandering, als een verandering van tijdperk.’ De vraag wat dat inhoudt voor de toekomst van de kerk leidde hem in de richting van de opleiding tot interim-predikant aan de Protestante Theologische Universiteit, die hij nu volgt.

In z`n vrije tijd mag ds. Goedendorp graag hardlopen. "Verwacht geen wereldtijden van mij," zegt hij glimlachend daarover: "Het is puur voor de ontspanning!" Verder vindt hij gadgets reuze interessant.
 
Pieter Goedendorp werd geboren in 1957 en is gehuwd met Sita. Zij kregen drie kinderen: Eva, Joram en Mirjam. Die zijn al enige tijd het huis uit en er werden inmiddels twee kleinkinderen geboren.
 
terug