Beamerteam

Het Beamerteam van de Michaëlkerk bestaat uit tien enthousiaste leden, die er samen voor zorgen dat iedere zondag de kerkdienst wordt ondersteund met de weergave van liederen, schriftlezingen, aanvullend beeldmateriaal tijdens de preek, informatie over de collecte en camerabeelden van bijvoorbeeld gesprekjes tussen de dominee en de kinderen.

Voor een kerkdienst is er intensief contact tussen predikant, scriba en degene die de presentatie monteert. Op het gebied van beeldmateriaal wordt het team professioneel ondersteund.

Ook buiten de gewone kerkdiensten kan een beroep gedaan worden op het Beamerteam. Onderling wordt dan bekeken of iemand van het team beschikbaar is en afhankelijk van het soort dienst, welke onkosten hieraan zijn verbonden.
Omdat van iedere dienst beeld- en geluidsopnames worden gemaakt, is het tegen vergoeding mogelijk om zo'n opname van de dienst te krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: beamerteam@pknleersum.nl
terug