maandag 17 juni 2024

Gebedskring

Datum: 
 maandag 17 juni 2024
Tijdstip: 
 16.00 uur
Locatie: 
 Michaëlhuis

Bidden en danken... verbinding zoeken met God. Soms met woorden, opgetogen, zingend, een andere keer sprakeloos, omdat je, lamgeslagen, geen woorden kunt vinden. Zo komen we elke veertien dagen als kring bij

elkaar, zelfs als we, door vakantie, werk of doktersafspraak, maar met z’n drieën zijn, ‘want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben Ik ook’ heeft Jezus beloofd! (Mattheus 18:20 BGT). Telkens opnieuw is er reden om te danken, hoe terneergeslagen of verdrietig je ook bent. Dank voor de jongerendienst, voor huwelijksjubilea, positieve uitslagen, goede medische zorg en zoals we zongen: ‘Dank U voor elke nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom. Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. Dank U – o God, ik wil U danken, dat ik danken kan’ (Lied 218: 1, 4 en 5). In onze gebeden noemden we de jongeren die bezig zijn met hun examens, en anderen, die door onder meer TIMON en het Leger des Heils geholpen worden op weg naar de toekomst. De slachtoffers van natuurgeweld, zoals de overstromingen in Duitsland, en van oorlogsgeweld in onder andere Oekraïne en Gaza. Ook ieder die verdriet heeft om het overlijden van een geliefde, zoals Jan Stelwagen en zijn gezin, die rouwen om het plotselinge overlijden van Wijnie, hebben we in ons gebed genoemd en de ernstig zieken, de mensen die uitbehandeld zijn, die lijden onder depressies of zich eenzaam voelen. Graag vragen we u met ons mee te bidden voor de nieuwe regering, dat die zich inzet voor vrede en gerechtigheid.

Namens de gebedskring, Riek van Hussel.

terug