Actie kerkbalans

Geef vandaag voor de Michaëlkerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 gaat binnenkort van start!

We zullen de komende zondagen graag heel even uw aandacht vragen voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Een actie die in financieel opzicht van levensbelang is, ook voor uw Michaëlkerk, zodat we in 2024 kunnen doen waar we als Michaëlkerk voor staan.

Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping kan vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

Dit jaar is extra belangrijk om de financiële positie op orde te hebben, met een sluitende begroting voor nu, en voor de komende jaren, zodat wij straks, bij afsluiting van de beroepingsperiode, weer een eigen predikant voor langere termijn mogen aanstellen.

Doet u dit jaar ook weer mee?

In de week van 15 januari ontvangt u van ons een brief met het verzoek om ons, net als voorgaande jaren, ruimhartig te blijven ondersteunen.
In de week van 22 januari komen wij graag het toezeggingsformulier bij u ophalen.

Door straks te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Op naar de Michaëlkerk van morgen!

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters van Michaëlkerk

terug