Ouderlingen

De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Ze brengen bijvoorbeeld een bezoek wanneer een persoon of de omstandigheden hierom vragen. Er zijn ook ouderlingen specifiek voor een bijzonder aandachtsgebied, zoals vorming en toerusting van de gemeente, jeugdactiviteiten, algemeen pastoraal werk en secretaris (scriba).
Het werkgebied van de ouderlingen is verdeeld in vijf wijken. Iedere wijk heeft een wijkteam, dat voornamelijk een signaalfunctie heeft, maar ook betrokken wordt bij het “omzien naar elkaar”. Dit betekent bijvoorbeeld het bezoeken van nieuw-ingekomenen, het afleggen van kraambezoeken en het feliciteren van jubilerende gemeenteleden
terug